Expert inom VVS-branschen

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry, dvs. VVS-Tekniska Entreprenörer rf, är en bransch- och arbetsgivarorganisation för VVS-installationsbranschen i Finland. Våra medlemmar är experter inom VVS-installationstjänster. Vi arbetar för att förstärka affärsverksamhetsmöjligheterna för våra medlemsföretag och för att utveckla hela installationsteknikbranschen.

Aktiv aktör inom VVS-branschen

Vi arbetar för att förbättra verksamhetsmöjligheterna för hela VVS-branschen. Vi har direkt kontakt till samhällets beslutsfattare. Vi påverkar lagstiftningen som styr branschen samt näringslivs- och utbildningspolitiken. LVI-TU är en del av Byggnadsindustrin RT och Finlands Näringsliv.

VVS-företagens intressebevakare

Vi bevakar våra medlemsföretags intresse inom arbetsmarknadsfrågor. Vårt mål är att uppnå kollektivavtal som möjliggör framgång för våra medlemmar inom VVS-installationsbranschen.

Vi har medlemmar av alla storleksklasser, från enmansföretag till internationella koncerner. Våra medlemsföretag omsätter sammanlagt över 1,6 miljard euro och de sysselsätter dryga 8950 yrkesmän. Vi förbättrar våra medlemsföretags möjligheter att arbeta både lönsamt och kunnigt. Vi vill att våra medlemsföretag är skall vara kända för sitt höga kunnande inom VVS-installationsbranschen. Vårt mål är även att säkerställa att det finns tillräckligt yrkeskunnig arbetskraft inom branschen.

Ytterligare information

tel. +358 20 743 5750