Expert inom VVS-branschen

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry, dvs. VVS-Tekniska Entreprenörer rf, är en bransch- och arbetsgivarorganisation för VVS-installationsbranschen i Finland. Våra medlemmar är experter inom VVS-installationstjänster. Vi arbetar för att förstärka affärsverksamhetsmöjligheterna för våra medlemsföretag och för att utveckla hela installationsteknikbranschen.

Aktiv aktör inom VVS-branschen

Vi arbetar för att förbättra verksamhetsmöjligheterna för hela VVS-branschen. Vi har direkt kontakt till samhällets beslutsfattare. Vi påverkar lagstiftningen som styr branschen samt näringslivs- och utbildningspolitiken. LVI-TU är en del av Byggnadsindustrin RT och Finlands Näringsliv.

VVS-företagens intressebevakare

Vi bevakar våra medlemsföretags intresse inom arbetsmarknadsfrågor. Vårt mål är att uppnå kollektivavtal som möjliggör framgång för våra medlemmar inom VVS-installationsbranschen.

Vi har medlemmar av alla storleksklasser, från enmansföretag till internationella koncerner. Våra medlemsföretag omsätter sammanlagt över 1,6 miljard euro och de sysselsätter dryga 8 600 yrkesmän. Vi förbättrar våra medlemsföretags möjligheter att arbeta både lönsamt och kunnigt. Vi vill att våra medlemsföretag är skall vara kända för sitt höga kunnande inom VVS-installationsbranschen. Vårt mål är även att säkerställa att det finns tillräckligt yrkeskunnig arbetskraft inom branschen.

Ytterligare information

tel. +358 20 743 5750