Rakennusten energiatehokkuus

Maapallon lämpötila nousee uhkaavaa vauhtia muun muassa kasvihuonepäästöjen takia. Suomen kasvihuonepäästöistä yli 30 % tulee rakennusten lämmityksestä.

Koko Euroopassa on tavoitteena vähentää kasvihuonepäästöjä. Siksi Suomessakin on parannettava rakennusten energiatehokkuutta.

Uudisrakentaminen

Uudisrakentamista on ohjattu jo pitkään kohti pienempää kulutusta ja ympäristöystävällisiä energiamuotoja. Rakennusten tekniset järjestelmät sekä vaippa suunnitellaan ja rakennetaan huolellisesti. Uusiutuvan energian eli aurinko-, maa- ja bioenergian käyttö lisääntyy. Tavoitteena on, että vuonna 2020 uudet rakennukset ovat lähes 0-energiarakennuksia: ne kuluttavat vuositasolla erittäin vähän energiaa.

Olemassa olevat rakennukset

Olemassa olevien rakennusten energiatehokkuus on huono verrattuna uusiin rakennuksiin. Suurin osa Suomen lähiöistä rakennettiin 1970- ja 1980-luvuilla. Rakennuskannan energiatehokkuuden kannalta on keskeistä, että näiden kiinteistöjen rakennustehokkuutta parannetaan. Korjausrakentamisen energiatehokkuutta ohjataan nyt myös määräyksillä.

Talotekniikan mahdollisuudet

Talotekniset toimenpiteet ovat usein kustannustehokkain tapa parantaa energiatehokkuutta. Rakennuksen hallittu ilmanvaihto ja  lämmön talteenotto saavat aikaan miellyttävät sisäolosuhteet ja alhaisen energian kulutuksen. Oikein säädetty lämmitysjärjestelmä pitää sisälämpötilan miellyttävänä ja energiaa säästävänä. Lisäksi nykyaikaiset hanat antavat suihkunautinnon edullisemmin kuin vettä törsäävät kalusteet.

Käyttö ja huolto

Auto tarvitsee vuosihuoltoa. Samoin rakennuksen tekniset järjestelmät kaipaavat vuosittaisia huoltotoimenpiteitä toimiakseen virheettömästi. Voit tehdä joitakin toimenpiteitä itsekin huolto-ohjeiden mukaan tai tilata huollon asiantuntevalta huoltoliikkeeltä. Oikein ja ajallaan tehty huolto varmistaa hyvät sisäolosuhteet ja hallitun energian kulutuksen.

Energiansäästövinkkejä

Hyödyllisiä linkkejä