Talotekniikalla merkittävä rooli kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisessa

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Yli 30 % kokonaispäästöistämme tulee rakennetusta ympäristöstä ja 75 % sen päästöistä aiheutuu käytönaikaisesta energiankulutuksesta. Kiinteistökantamme energiatehokkuuden lisääminen on oleellista hallituksen asettamien päästötavoitteiden saavuttamisessa.

Uudisrakentamisessa energiatehokkuuden vaatimukset on huomioitu. Olemassa olevien rakennusten energiatehokkuus on usein varsin kehno huono. Suurin osa Suomen lähiöistä rakennettiin 1970- ja 1980-luvuilla: vihreän siirtymän kannalta onkin oleellista, että näiden kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan.

Talotekniikalla on tässä siirtymässä vahva rooli, sillä rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa mm. lämmitysmuodon muutoksella, lämmön talteenottoratkaisuilla, energiatehokkailla vesikalusteilla, sopeuttamalla lämmitystä käyttötarpeen mukaan sekä hyödyntämällä automaatiota ja taloteknisten järjestelmien suunnitelmallisella ylläpidolla ja huollolla.

Lisää aiheesta mm. RT:n Pekka Vuorisen blogissa.

Energiansäästövinkkejä

Hyödyllisiä linkkejä