Tunnusluvut ja tilastot

Rakentamisen markkinat vuonna 2021 olivat yhteensä 38,8 mrd €. Asuntorakentamisen osuus 22 % (8,3 mrd €), muun kuin asuinrakentamisen 23 % (9 mrd €), korjausrakentamisen 37 % (14,4, mrd €) ja maa- ja vesirakentamisen 18 % (7,1 mrd €). *

LVIS-alan kokonaismarkkina noin 6,4 mrd, josta  putkiasennus oli noin 2,9, ilmanvaihto runsaat 1 mrd € ja sähkö 2,5 mrd €.

LVI-urakointiyritysten liikevaihdon jakauma: korjausrakentaminen 44 %, uudisrakentaminen 34 % ja huoltotoiminta 22 %. LVI-asennusalalla työskentelee noin 15 000 henkilöä.

Tunnuslukuja

Rakennusalan tunnuslukuja

Alan suhdannekatsaukset

Hyödyllisiä linkkejä

*Lähde: Rakennusteollisuus RT