Uutiset

Sähköurakoitsijoiden tulostaso edelleen hyvä

16.8.2018 | Uutiset

Sähkö- ja teleurakoitsijoiden liikevaihdot olivat viimeksi päättyneellä tilikaudella selvässä kasvussa. Yritysten taloudellinen asema on edelleen vahva ja pääosalla yrityksistä on myös kannattavuus kohentunut vuoden takaisiin tuloksiin verrattuna. Kannattavuuden kehityksessä on yritysten välillä kuitenkin huomattavaa hajontaa, ilmenee Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n toteuttamasta kannattavuustutkimuksesta.

Lue lisää