Skip to Content

EK: Rakentamisen näkymät pohjamudissa

Poikkeuksellisen sankka sumu peittää globaalin talouden näkymiä. Maailmanpoliittinen epävarmuus on yritysten suurin toimintaan vaikuttava tekijä niin suomalaisyritysten kuin maailman suurimpien yritystenkin näkökulmasta. Lähi-idän tilanne vain lisäsi jännitettä ja on nostanut uudelleen huolta inflaation mahdollisesta kiihtymisestä. Poikkeuksellisessa epävarmuudessa on kuitenkin hyvä muistaa myös mahdollisuudet. Niitäkin avautuu, kun ajat ovat turbulentit, todetaan Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lokakuun suhdannebarometrissa.

Suomessa talouskehitys ennakoitua heikompaa

Suomen talouden osalta ennusteet pyörivät noin nollakasvun tuntumassa tänä ja ensi vuonna. Samaan aikaan ennusteiden pohjalla käytettävään tilastoaineistoon kohdistuu merkittävää epävarmuutta. Esimerkiksi rakennusinvestointien osalta on odotettavissa selvää korjausta alaspäin. Päänvaivaa aiheuttaa myös julkisen kulutuksen arviointi, varastojen muutos sekä välituote- ja tuotoksen hintojen nousu. Tästä viimeisestä saadaan ensi arvioita vasta ensi vuoden keväällä. Ei siis pidä yllättyä, jos talouskehitys onkin tänä ja ensi vuonna ennakoitua heikompaa. Tulevina vuosina korjaukset voivat olla taas toiseen suuntaan, sillä investoinnit ja suunnitteilla olevat uudistukset vahvistavat Suomen taloutta rakenteellisesti.

Rakentamisen näkymät pohjamudissa

Suhdannetilannearviot ovat synkentyneet entisestään rakennusyritysten osalta. Ala on poikkeuksellisen hankalassa tilanteessa kysynnän hiipumisen ja nopeasti nousseen korkotason yhteisvaikutuksen seurauksena. Ei siis ihme, että myös alan suhdannenäkymät ovat pohjamudissa.

Rakennusalan tuotanto on jatkanut vähentymistään syksyn aikana eikä näköpiirissä ole piristymistä myöskään tulevina kuukausina. Tuotannon hyytyminen näkyy entistä voimakkaammin henkilöstömäärien vähentymisenä. Saman kehityksen ennakoidaan jatkuvan. Tämä lupaa vaikeaa talvea koko Suomen taloudelle.

Lähes seisahtanut asuntorakentaminen on rakentamisen kriisin keskiössä. Viime vuosien runsas uudisasuntotuotanto ei ole käynyt kunnolla kaupaksi ja valmiiden myymättömien huoneistojen määrät jatkavat selvässä nousussa.

Ei liene ihme, että riittämätön kysyntä on selvästi suurin rakennustoiminnan kasvua haittaava tekijä. Peräti 70 % vastaajista raportoi ongelmia kysynnän kanssa. Rahoitusvaikeudet ovat nyt nousseet toiseksi suurimmaksi esteeksi ohi osaavan työvoiman saannin. Nyt 19 % vastaajista pitää rahoitusvaikeuksia rakennusalan kasvun esteenä. Vaikea tilanne heijastuu suoraan yritysten kannattavuuteen. Rakennusala onkin ollut yliedustettuna kuluvan vuoden konkurssitilastoissa.

Lähde ja lisätietoja: Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Back to Top