Skip to Content

EK: Rakentamisen saldoluku finanssikriisiä alempi

Rakentamisen puolella suhdannetilanne on painunut saldoluvulla mitattuna pahemmaksi kuin finanssikriisissä. Suhdannenäkymätkin ovat laskeneet kevään arvioista, kerrotaan EK:n heinäkuun suhdannebarometrissä.

Rakennustuotanto on vähentynyt merkittävästi viime kuukausien aikana ja tuotannon arvioidaan vähentyvän myös tulevina kuukausina. Tuotannon vähentyminen edelleen heijastuu myös alan henkilöstökehitykseen. Työllisyys jatkaa laskuaan myös tulevina kuukausina.

Uudisasuntorakentaminen on hyytynyt voimakkaasti korkojen noustua nopeasti. Rakennusyritysten myymättömien asuntojen määrät ovat nousseet selvästi. Ei siis ihme, että riittämätön kysyntä on selvästi suurin kasvun este rakennusyrityksille. Alan vaikeaa tilannetta kuvastaa myös rahoitusvaikeuksien yleistyminen. Peräti 18 prosenttia vastaajista raportoi ongelmien rahoituksen saatavuuden suhteen. Vaikea tilanne heijastuu suoraan rakennusalan yritysten kannattavuuteen, joka jatkaa heikentymistään myös tulevina kuukausina.

Lähde ja lisätietoja: Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Back to Top