Skip to Content

EK: Vihreä siirtymä tarjoaa kasvua joka kolmannelle pk-yritykselle

Lähes kolmannes pk-sektorin – ja rakennusalan – yrityksistä uskoo, että vihreä siirtymä ja siihen liittyvät investoinnit lisäävät niiden kasvumahdollisuuksia. Vielä suurempi osuus ennakoi vastuullisuuden tuovan niille lisää liiketoimintaa, ilmenee EK:n yrityskyselystä.

  • 31 prosenttia suomalaisyrityksistä arvioi, että investoinnit puhtaaseen energiantuotantoon, kiertotalouden eteneminen tai muut vihreän siirtymän vaikutukset lisäävät niiden kasvumahdollisuuksia. 12 prosenttia arvioi kasvumahdollisuuksiensa vähentyvän. Yli 40 prosenttia katsoo, ettei vihreällä siirtymällä ole vaikutusta niiden kasvuun.
  • Alueelliset erot ovat yllättävän pieniä. Vaikka esimerkiksi uusiutuvaan energiaan liittyvät investointihankkeet painottuvat usein Länsi-Suomeen, uskovat Itä-Suomen yritykset lähes yhtä vahvasti vihreän siirtymän kasvumahdollisuuksiin. Idässä mielipiteiden hajonta oli kuitenkin hieman suurempaa.
  • Toimialojen tarkastelussa vihreä siirtymä lisää kasvumahdollisuuksia varsinkin teollisuudessa. Lähes 50 prosenttia teollisuusyrityksistä arvioi sen lisäävän ja 8 prosenttia vähentävän kasvua.
  • Yrityskokoluokittain kasvumahdollisuuksia tunnistetaan sitä todennäköisemmin, mitä suuremmasta yrityksestä on kyse. Yli 50 henkilön yrityksistä jo 52 prosenttia uskoi vihreän siirtymän lisäävän kasvumahdollisuuksia ja vain 6 prosenttia arvioi sen heikentävän kasvua.

Vielä useampi yritys näkee, että vastuullisuus ja digitalisaatio tuovat niille lisää liiketoimintaa:

  • 40 prosenttia yrityksistä arvioi kasvumahdollisuuksiensa lisääntyvän ja 6 prosenttia koki niiden kaventuvan vastuullisuuden korostumisen myötä. Vastuullisuus kasvun ajurina korostuu enemmän lännessä kuin idässä.
  • 36 prosenttia yrityksistä ennakoi digitalisaation lisäävän ja 8 prosenttia sen vähentävän kasvumahdollisuuksiaan. Digitalisaatioon kasvun vauhdittajana uskotaan niin teollisuudessa kuin palveluissa. Sen sijaan rakentamisessa digitalisaatio nähdään harvemmin kasvun lähteenä.

Keskisuuret Mittelstand-yri­tykset vihreän kasvun moottoreina

Vihreä siirtymä, digitalisaatio ja vastuullisuuden tuomat kilpailuedut ovat keskeisiä keinoja, joilla Suomi pystyy rakentamaan vahvaa keskisuurten yritysten Mittelstand-sektoria, arvioi EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen:

  • Varsinkin yrittäjävetoiset Mittelstandit ovat kasvuhakuisuutensa ansiosta erinomaisissa asemissa tarttumassa isojen markkinatrendien mahdollisuuksiin. Niiden kasvu heijastuu laajasti myös oman maakunnan elinvoimaan ja paikkakunnan muihin yrityksiin.

Tutustu tuloksiin tarkemmin.

Lähde ja lisätietoja: Elinkeinoelämän keskusliitto EK

 

Back to Top