Skip to Content

EK:n Suhdanneba­ro­metri: Yritysten suhdanneo­do­tukset edelleen mollivoittoisia

EK:n tammikuun Suhdannebarometrin perusteella suomalaisyritysten arviot suhdannetilanteesta ovat säilyneet yhä kriisiaikojen tasolla. Sen sijaan yritysten suhdanneodotukset ovat nousseet viime syksystä, mutta ovat yhä selvästi alarekisterissä. Talouden laskusuhdanne koettelee erityisesti rakentamista sekä teollisuutta.

Rakennustuotanto on vähentynyt ja odotukset tuleville kuukausille ovat synkät.

  • Päätoimialoista rakentaminen painii syvimmissä ongelmissa. Uudisasuntorakentamisen tilanne on viimeksi ollut yhtä huono 1940-luvulla. Kasvanut tarjonta ja nopeasti kohonneet korot ovat vähentäneet uudisasuntojen kysyntää. Nopea korkojen nousu heijastuu myös muilla toimialoilla investointeihin ja varastoihin. Yritykset vähentävät varastojaan, koska sitoutuneen pääoman vaihtoehtoiskustannus on noussut. Samalla investointejakin tietysti harkitaan entistä tarkemmin, EK:n johtaja Sami Pakarinen sanoo.

Tuotannon supistumisen seurauksena henkilöstön määrä on jatkanut vähentymistään eikä muutosta parempaan ole odotettavissa tulevinakaan kuukausina. Ennätyskorkea uudisasuntojen tuotanto on nostanut valmiiden myymättömien huoneistojen määrät korkealle tasolle.

Riittämätön kysyntä on suurin kasvun este. Kysynnän riittämättömyydestä raportoi jo suurempi osuus vastaajista kuin finanssikriisissä. Kohonneet korot sekä kiristynyt pankkisääntely ovat nostaneet myös rahoitusongelmat historiaansa nähden korkealle tasolle. Erittäin vaikea suhdannetilanne näkyy rakennusalan yritysten kannattavuudessa. Päätoimialoista eniten konkursseja on viime kuukausina nähtykin juuri rakentamisessa.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto EK

 

Back to Top