Skip to Content

Etla: Taantuma jää lyhyeksi – Rakentaminen supistuu merkittävästi mutta alkaa elpyä jo ensi vuoden aikana

Suomen talous supistuu tänä vuonna 0,3 prosenttia ja ponnistaa jälleen ensi vuonna vajaan prosentin kasvuun, ennustaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Kotitalouksien tilanne helpottaa vuoden loppua kohti, kun inflaatio on jo hidastunut, palkankorotukset astuneet voimaan ja eläkkeiden indeksitarkistukset tehty. Inflaatio painuu Suomessa jo ensi vuonna alle kahden prosentin. Myös euroalueen talous kasvaa jälleen ensi vuonna.

Näyttää siltä, että taistelu inflaatiota vastaan tuottaa tulosta ilman maailmantalouden taantumaa. Kasvua ajavat kehittyvät maat – etupäässä Kiina, jonka talous kasvaa tänä vuonna 4,5 prosenttia. Euroalueen työttömyysaste oli vielä heinäkuussa ennätysalhaalla, joten kovin laajasta ja syvästä taantumasta ei ole kyse. Ensi vuodelle euroalueen talouden ennustetaan kasvavan.

Suomen talouden näkymät muuttumattomat, sopeutus oikea-aikaista

Suomen talouden näkymät eivät ole kohentuneet viime vuodesta ja Etla pitääkin ennusteensa muuttumattomana viime keväästä. Suomen talouden ennustetaan supistuvan tänä vuonna 0,3 prosenttia. Alkuvuonna bruttokansantuote vielä kasvoi mutta loppuvuotta kohden talous supistuu. Koko vuonna taloutta painavat erityisesti investoinnit ja varastojen purkaminen, mutta hieman myös yksityinen kulutus. Asuinrakentamisen suhdanne on heikentynyt nopeasti ja ripeä inflaatio on nakertanut kotitalouksien ostovoimaa. Sen sijaan julkinen kulutus kasvaa voimakkaasti. Vientiä heikentää tänä vuonna heikko kansainvälinen kysyntä. Tuonti kuitenkin vähenee vientiä enemmän, joten nettoviennin vaikutus jää positiiviseksi.

Ensi vuodelle Etla ennustaa hyvin maltillista 0,8 prosentin kasvua, jota kaikki kulutuserät tukevat.

Uusien asuntojen rakentaminen vähenee merkittävästi mutta myös lähtötaso on korkea

Korkojen nousu kurittaa asuinrakentamista ja konkurssien myötä yleinen huoli on noussut koko rakennusalan hiljenemisestä. Etlan näkemyksen mukaan voimakas supistuminen johtuu kuitenkin myös siitä, että rakentaminen on ollut Suomessa varsin korkealla tasolla viime vuosina.

  • On hyvä huomata, että rakennusalalla on konkursseja joka vuosi ja vaikka tänä vuonna niitä on ollut vuodentakaiseen verrattuna jonkin verran enemmän, konkurssiyhtiöissä työskennelleitä on vielä varsin maltillisesti enemmän kuin esimerkiksi viime vuonna. Selvää kuitenkin on, että tänä vuonna rakennusalalla mennään alas, mutta lähtötaso on myös ollut korkealla. Joka tapauksessa lomautukset ja työttömyys varmasti kasvavat alalla loppuvuotta kohden, pohtii ennusteryhmän tutkija Sakari Lähdemäki.

Rakennusalan työttömyyden ei arvioida kasvavan hurjiin lukemiin, koska alan supistumisen ennustetaan pysähtyvän viimeistään ensi kevääseen mennessä rahapolitiikan suuntaan ja korkotasoon liittyvän epävarmuuden hälventyessä ja ostovoiman taas parantuessa.

Ylipäänsä negatiiviset vaikutukset työmarkkinoilla jäävät Etlan ennusteen mukaan lyhytaikaisiksi tänä vuonna. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan tänä vuonna 7,2 prosenttiin, mutta laskevan jo ensi vuonna. Myös työllisyysasteen lasku jää väliaikaiseksi.

  • Sadan tuhannen työllisen tavoite edellyttää vetoapua suhdanteelta. Suomen ongelmana on edelleen pitkäaikaistyöttömyys. Työmarkkinoilla vahvin veto on hiipunut, työttömyys on toki noussut vain vähän, mutta tehdyt työtunnit ovat laskussa, Etlan ennustepäällikkö Päivi Puonti huomauttaa.

Lähde ja lisätietoja: Etla

Back to Top