Skip to Content

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat huhti-kesäkuussa 2023

Tilastokeskuksen mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 8,4 % vuoden 2023 toisella neljänneksellä vuoden 2022 vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat sähkön kustannukset, 20,5 %. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 4,6 %, korjaukset 4,6 %, lämmitys 7,5 %, jätehuolto 11,6 %, hallinto 5,1 %, käyttö ja huolto 7,4 % sekä ulkoalueiden hoito 8,4 %. Siivouksen kustannukset nousivat 8,7 % ja vahinkovakuutukset 2,9 %.

Myymälärakennusten kustannukset nousivat eniten

Rakennustyypeittäin tarkasteltuna asuinkerrostalojen ylläpitokustannukset nousivat  7,3 %, teollisuusrakennusten 9,2 %, toimistorakennusten 10,1 %, myymälärakennusten 10,6 %, päiväkotirakennusten 8,7 %, koulurakennusten 8,8 % ja terveyskeskusten 9,6 % vuoden takaiseen verrattuna.

Kiinteistön ylläpidon kokonaisindeksi laski 0,8 % edellisestä neljänneksestä.

Kiinteistövero ja tontin vuokra eivät sisälly 2015=100 kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiin.

Back to Top