Skip to Content

LVI-tukkumyynti Q2/2023: Odotettu kyykkäys

LVI-tukkumyynnin toinen vuosikvartaali oli noin 13 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa pienempi. Tämä oli odotettua asuntorakentamisen uusien aloitusten ja lupamäärien valossa. Positiivisia tietoja on muusta kuin asuntojen uudisrakentamisesta, mutta koko vuotta tämä ei saane plussan puolelle. Kumulatiivisesti LVI-tukkumyynti on nyt lähes 6 % pakkasella, kertoo Talteka.

Asuntojen uudisrakentaminen on kokenut äkkijarrutuksen. Jo aloitetut kohteet viedään maaliin, mutta uusia hankkeita ei monikaan rakennusliike nyt käynnistä, eikä kauppa käy. Tämä koskee niin asuinkerrostaloja kuin pientalojakin. Korjausrakentaminen on Rakennusteollisuus RT ry:n tietojen mukaan lievästi kasvussa, mutta haasteena ovat asuntojen arvon lasku, lainansaannin vaikeudet sekä totuttua korkeammat korot. Painetta korjaamiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen kuitenkin on yhä enemmän.

Asuntorakentamisen nuukahtaminen ei kuitenkaan määritä rakentamisen koko kuvaa, vaikka sen painoarvo suuri onkin. Muu rakentaminen on pitänyt pintansa paremmin, ja sen osalta voidaan nähdä kasvulukuja tänäkin vuonna.

Erityisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, ja tässä tilanteessa muutenkin, olisi tärkeä saada vauhtia korjausrakentamiseen ja energiaremontteihin.

Taloyhtiötä, rakennuttajia ja kiinteistön omistajia on rohkaistava tekemään remontteja ja parantamaan energiatehokkuutta. Korjaamisen kustannukset voivat kuitenkin olla samaa suuruusluokka – tai jopa suuremmat – kuin rakennuksen arvo. Jotta kynnys tarttua laajempaan remonttihankkeeseen olisi matalampi, pitäisi tukia ja neuvontaa kohdentaa tehokkaammin korjausrakentamiseen, pohtii Taltekan toimitusjohtaja Ilkka Salo.

Lähde ja lisätietoja: Talteka

Back to Top