Skip to Content

RT on mukana rakentamislakiin liittyvien asetusten valmistelussa

Rakentamislain nojalla annettavien asetusten valmistelua varten ympäristöministeriö on nimennyt seurantaryhmän, jossa Rakennusteollisuus RT:n edustajana on Aleksi Randell ja varajäsenenä Anu Kärkkäinen. Seurantaryhmä mm. varmistaa vuorovaikutuksen asetusta valmistelevien virkahenkilöiden kanssa, kommentoi asetusluonnoksia ja antaa ehdotuksia rakentamisen sääntelyn keventämiseksi ja byrokratian vähentämiseksi.

Lue lisää asetusten valmistelusta RT:n aiemmasta tiedotteesta.

Kuva, lähde ja lisätietoja: Rakennusteollisuus RT

Back to Top