Skip to Content

Talotekniikkaliiton edunvalvontatyö käynnistyi rullaten

Jussi Kuusela (vas.), Simon Elo, Mika Nikula, Mika Hokkanen, Petri Valve, Heikki Kiiskilä ja Marko Utriainen.

Talotekniikkaliiton edunvalvontatyö vahvistui, kun yhteiskuntasuhdepäällikkö Simon Elo aloitti tehtävässään 14.8.2023. Liiton tavoitteena on vahvistaa alan arvostusta ja luoda talotekniikan toimijoille suotuisampi toimintaympäristö.

Yhteiskuntasuhdepäällikkö Simon Elo kertoi kokouksessa alustavan näkemyksensä Talotekniikkaliiton keinoista rakentaa poliittisen päättäjäkentän vaikuttamistyötä. Avainrooleissa vaikuttamistyön suunnittelussa ovat myös toimitusjohtaja Mika Hokkanen ja varatoimitusjohtaja Marko Utriainen.

Talotekniikkaliiton tavoitteena on nostaa alan arvostus sen ansaitsemalle tasolle; liitto haluaa olla keskeinen vaikuttaja rakennusalan lainsäädännössä ja alan koulutuksen kehittämisessä. Talotekniikkaliitto päättikin hallituksen kokouksessaan Espoon Haltialassa päivittää vaikuttamissuunnitelmansa huomioiden nykyisen hallitusohjelman tavoitteet.

Talotekniikkaliiton nykyiset hallitusohjelmatavoitteet alkaneelle eduskuntakaudelle:

  • Kotitalousvähennyksen laajentaminen koskemaan kaikkia asumismuotoja.
  • Energiamuutostuen jatkaminen ja laajentaminen taloteknisten järjestelmien uudistamiseen, latausjärjestelmien rakentamiseen ja taloautomaatioon.
  • Tutkintojen laatua ja säännösten mukaisuutta valvovan virallisen toimielimen perustaminen.
  • Kustannusluokan nosto sekä ammatillisessa että korkeakoulutason opetuksessa. Oppilaitosten opettajien resursointi ei ole tarpeeksi korkealla hyvän opettajatason säilyttämiseksi. Pudokkaita on liikaa.
  • Käytännön opetusta on lisättävä oppilaitoksessa. Kaikille oppilaille ei löydy yrityksistä tarpeeksi laajaa oppimismahdollisuutta.

Jo syksyn aikana Talotekniikkaliiton edustajat tapaavat poliittisia päättäjiä, ministeriöiden virkahenkilöitä ja muita yhteistyökumppaneita. Lisäksi Talotekniikkaliitto antaa lausuntoja eduskunnassa käsiteltävistä lakiesityksistä tai muista päätöksistä.

Tiukan kokousrupeaman päätteeksi hallituksen jäsenet rullasivat sähköpyörillä tutustumaan Nuuksion kansallispuiston hiekkateihin ja metsäpolkuihin. Hallituksen jäsenet pistivät merkille, että on eurooppalaisittain varsin harvinaista, että pääkaupungin lähellä on kansallispuisto. Yli kymmenen kilometrin matka kävi sähköpyörälläkin erinomaisesta kuntoliikunnasta, jonka pystyi Nuuksiossa yhdistämään vierailuun ikivanhalla Hiidenkirnulla ja upealla näköalapaikalla. Samalla hallituksen jäsenet tutustuivat entistä paremmin toisiinsa, sillä jatkossa yhteistä työtä ja tekemistä on entistä enemmän.

Talotekniikkaliitto on LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n yhteisjärjestö, jonka tärkeimpänä tehtävänä on edistää taloteknisten toimijoiden elinkeinopoliittista edunvalvontaa ja vahvistaa talotekniikka-alan arvostusta.

Kuvassa Jussi Kuusela (vas.), Simon Elo, Mika Nikula, Mika Hokkanen, Petri Valve, Heikki Kiiskilä ja Marko Utriainen.

Teksti: Simon Elo
Kuva: Marko Utriainen ja Simon Elo

Back to Top