Skip to Content

Talotekniikkaliitto ajaa vahvasti kotitalousvähennystä taloyhtiöille

Talotekniikkaliiton toimitusjohtaja Mika Hokkanen ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Simon Elo tapasivat 13.10.2023 Emma-Stina Vehmasen, joka toimii ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen erityisavustajana. Vehmasen vastuualueena ovat rakennettu ympäristö ja energia, jotka ovat luonnollisesti erittäin tärkeitä aihealueita talotekniikka-alalle. Tapaamisessa keskusteltiin talotekniikka-alan suhdannetilanteesta ja erityisesti Talotekniikkaliiton esityksestä kotitalousvähennyksen laajentamisesta taloyhtiöille. Liitto toivoo, että hallitus suhtautuu esitykseen myönteisesti.

 

Kotitalousvähennystä on saatavissa omakotitaloissa toteutettuihin remontteihin, joten kodinomistajien yhdenvertaisuuden kannalta olisi reilua, että myös taloyhtiöiden remontteihin olisi saatavissa tukea. Noin puolet suomalaisista asuu kerros- tai rivitaloissa ja taloyhtiöitä on kaikkiaan Suomessa jo yli 90 000. Tilastokeskuksen mukaan korjausten arvo on vähentynyt viitisen prosenttia huhti-kesäkuussa 2023 vuoden takaisesta. Kun huomioidaan, että korjausrakentamisen hinta on noussut alkuvuonna vielä tuntuvasti, korjausten määrä on vähentynyt noin 10 prosenttia. Kotitalousvähennyksen laajentaminen kasvattaisi korjausmarkkinan arvoa ja kehittäisi kiinteistökannan energiatehokkuutta. Näin kotitalousvähennyksen laajentaminen vastaisi osaltaan tulevan EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksiin.

Talotekniikkaliiton lisäksi kotitalousvähennyksen laajentamista taloyhtiöille on esittänyt myös muun muassa Rakennusteollisuus, jonka toimenpide-ehdotuksissa koskien rakennusalan suhdannetilannetta asia muotoillaan seuraavasti:

Kotitalousvähennys kannustaa kotitalouksia teetättämään tarpeellisia korjaustoimenpiteitä ja parantamaan omistamiensa rakennusten energiatehokkuutta. Käyttöalueen laajentaminen saattaisi kerros- ja rivitaloasukkaat samaan asemaan omakotiasujien kanssa. Kotitalousvähennyksen avulla torjutaan myös aktiivisesti harmaata taloutta. Kiirehditään kotitalousvähennyksen hyödyntämistä myös energiaremonteissa, kuten hallitusohjelmassakin todetaan.

 

Miten valvomme talotekniikka-alan etuja?

Taloteknisen urakoinnin aseman parantaminen on yksi liittomme elinkeinopoliittisen edunvalvonnan kärkiteemoista. Teemme vaikutustyötä yhdessä mm. Talotekniikkaliiton kanssa.

Lue edunvalvontatyöstämme lisää

Lisätietoja

Mika Hokkanen Toimitusjohtaja +358 50 448 1411 mika.hokkanen@lvi-tu.fi
Simon Elo Yhteiskuntasuhdepäällikkö, Talotekniikkaliitto +358 50 462 7558 simon.elo@talotekniikkaliitto.fi
Back to Top