Työturvallisuus

LVI-asennusalan työtehtäviin ja työympäristöihin liittyy useita vaaroja. Alalla työskentelevien henkilöiden ammattitaitoon kuuluukin oleellisena osana vaarojen ennakointi ja riskien hallinta. Oikein suunniteltuina ja tehtyinä LVI-asennustyöt ovat turvallisia.

Turvallisuus lähtee suunnittelusta. Vaarojen ennakointi ja riskien minimointi on keskeinen osa LVI-asennustöiden turvallisuutta. Työturvallisuus on rakennustyömaalla yhteinen asia ja siihen liittyvät toimenpiteet kuuluvat eri ammattiryhmien työtehtäviin ja vastuisiin, joiden noudattamista valvotaan tiukasti.

Yksittäisen työntekijän osalta tärkein tekijä on ohjeiden noudattaminen. Työympäristössä tehtävät suojaustoimenpiteet ja työmenetelmät on suunniteltu turvallisiksi, joten niiden mukaan toimiminen minimoi riskit. Useimpien työtapaturmien taustalta löytyy jonkin asteinen laiminlyönti, esimerkiksi henkilökohtaisten suojavälineiden käyttämättä jättäminen.

ePerehdys

Kerran vuodessa verkossa suoritettavalla ePerehdytyksellä voidaan korvata nykymuotoinen työmaalla tapahtuva yleisperehdytys. Työmailla voidaan tämän jälkeen keskittyä työpaikkakohtaiseen perehdytykseen ja työmaan erityispiirteisiin.
Tutustu ePerehdytykseen – työmaan yleisperehdytykseen verkossa.

LVI-alan työturvallisuuskyselyjen tulokset

Hyödyllisiä linkkejä