Skip to Content

Työturvallisuus & työhyvinvointi

Työturvallisuus on meidän kaikkien asia, mutta erityisesti yrityksen johdon on sitouduttava ja mahdollistettava työturvallisuuden kehittäminen ja siitä huolehtiminen. Ennakoimalla, huolehtimalla työmaan siisteydestä, käyttämällä henkilösuojaimia, noudattamalla oikeita työmenetelmiä ja -asentoja sekä välittämällä työkaverista päästään jo pitkälle työturvallisuuskulttuurin parantamisessa.

Jäsensisältöä

Reitti tutuksi - Hyödynnä Turvallisuustiedon raportointijärjestelmä

Turvallisuustiedon raportointijärjestelmä Reitti on helppokäyttöinen työkalu, joka auttaa sinua työturvallisuuden hallinnoinnissa ja kehittämisessä. Reitin avulla voitte kerätä tietoa työtunneista, tapaturmista sekä turvallisuushavainnoista, ja verrata turvallisuustilannettanne muuhun toimialaan. Samalla voitte tunnistaa ja arvioida toimintanne riskejä ja toteuttaa ennakoivia toimenpiteitä tapaturmien estämiseksi.

Lue lisää

Itsearvioinnin työkalu hyvän johtamisen teemoihin

Hyödynnä RT:n turvallisuusryhmän toteuttama yksinkertainen itsearviointityökalu. Se ei ole tsekkilista dokumenteista, vaan arviointi siitä, ovatko hyvän johtamisen teemat osa organisaation toimintaa. Tarkoituksena itsearvioinnissa on, että organisaatio tunnistaa johtamisen vahvuuksia. Simppeli työkalu aukeaa Microsoft Word -muodossa.

Hyödynnä!

ePerehdys

Kerran vuodessa verkossa suoritettavalla ePerehdytyksellä voidaan korvata nykymuotoinen työmaalla tapahtuva yleisperehdytys. Työmailla voidaan tämän jälkeen keskittyä työpaikkakohtaiseen perehdytykseen ja työmaan erityispiirteisiin.

Lue lisää
Jäsensisältöä

Työhyvinvoinnin merkitys yritykselle

Työntekijöiden sairauspoissaolot aiheuttavat vuositasolla jopa 5 %:n kustannuslisän yritysten palkkakustannuksiin.

Lue lisää

Terveenä kotiin

Putkiasentaja ” Jamppa” menee maanantaiaamuna kerrostalotyömaalle normaaliin tapaansa. Kiivettyään kolmanteen kerrokseen hän kompastuu lattialla olevaan lankkuun ja epäonnekseen putoaa hissikuilun pohjalle. Seurauksena alaraajojen halvaus. Aikamoinen aloitus työviikolle.

Lue Kimmo Nurmelan blogi työturvallisuudesta

Lisätietoja

Kimmo Nurmela Asiantuntija +358 40 300 5525 kimmo.nurmela@lvi-tu.fi

Ajankohtaista!

Back to Top