Skip to Content

Aloite muutoksista lakiin ammatillisesta koulutuksesta

Talotekniikkaliitto jätti vuoden 2023 lopulla opetus- ja kulttuuriministeriölle aloitteen muutoksista lakiin ammatillisesta koulutuksesta. Ehdotuksen keskeinen sisältö koski näyttöympäristöjä ja arvioijia.

Talotekniikka-alan työnantajat katsovat, ettei kaikissa tutkinnon osissa olisi tarpeen edellyttää näyttöjen järjestämistä työpaikoilla. Työpaikoilla olisi edelleen pakollista järjestää tiettyjen tutkinnon osien näytöt, mutta jatkossa Opetushallitukselle halutaan saada valtuudet päättää, missä tutkinnon osissa näin on tehtävä.

  • Ehdotukseen sisältyy myös kohta, jonka mukaan jatkossa oppilaitoksessa järjestettävissä arviointitilaisuuksissa ei edellytettäisi työelämää edustavan arvioijan osallistumista. Aloitteen mukaan niissä tutkinnoissa, joissa kaikki tutkinnon osat halutaan arvioida työpaikoilla, voitaisiin jatkossakin näin toimia, toteaa Talotekniikkaliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Simon Elo.

Talotekniikkaliitto on LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n yhteisjärjestö, jonka tärkeimpänä tehtävänä on edistää taloteknisten toimijoiden elinkeinopoliittista edunvalvontaa.

Lisätietoa

Juha-Ville Mäkinen Erityisasiantuntija +358 45 899 9388 juha-ville.makinen@lvi-tu.fi
Simon Elo Yhteiskuntasuhdepäällikkö, Talotekniikkaliitto +358 50 462 7558 simon.elo@talotekniikkaliitto.fi
Back to Top