Skip to Content

Jäsenkysely 2024: Jäsenneuvonta ja viestintä saavat kiitosta, kehityskohteina mm. ammattitaitoisen työvoiman saanti ja talotekniikan aseman parantaminen

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU:n toukokuussa 2024 toteuttaman jäsenkyselyn mukaan jäsenet ovat pääosin tyytyväisiä liiton toimintaan. Jäsenet arvostavat eritoten jäsenneuvontaa ja jäsentiedotusta. Kehityskohteeksi nostettiin muun muassa ammattitaitoisen työvoiman saanti, talotekniikan aseman parantaminen sekä medianäkyvyyden lisääminen.

Jäsenpalvelu toiminnan kivijalka

Lähes kaikki vastanneet pitävät liiton jäsenneuvontaa ketteränä ja asiantuntevana. Vastaajista 84 % vastaajista piti työsuhdeneuvontaa ja 85 %:n laki- ja sopimusehtoasioiden neuvontaa vähintäänkin hyvänä. Lähes 3/4 vastaajasta piti urakkahinnoitteluneuvontaa hyvänä. Kaikkien vastaajien mielestä LVI-TU:n henkilöstön on helppo asioida.

Panostus osaavan työvoiman varmistamiseen

Kyselyyn vastanneiden mielestä alan suurimpia haasteita tulevaisuudessa on ammattitaitoisen työvoiman saanti: kolmannes vastaajista piti liiton tekemää edunvalvontatyötä vähintään hyvänä. Liki 70 % katsoi liiton tekevän hyvää työtä alan koulutuksen aloituspaikkoihin ja sisältöihin liittyen.

  • Käynnistimme viime vuonna LVI-Työelämäkumppanuustoiminnan, jossa on mukana kolmisenkymmentä oppilaitosta. Verkoston tavoitteena on nimenomaan kehittää työelämäyhteistyötä ja parantaa tutkintojen laatua. Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin, toimitusjohtaja Mika Hokkanen toteaa.

Vaikuttavaa työtä alan eteen

Vastaajista 77 % arvioi, että liitto on onnistunut hyvin työehtosopimusten solmimisessa. Noin 60 % arvioi liiton elinkeinopoliittista vaikutustyötä koskeviin poliittisiin ja viranomaispäätöksiin sekä LVI-alan määräyksiin vähintään hyvänä.

Vajaa puolet vastaajista katsoi liiton vaikutustyön parantaneen talotekniikan asemaa kiinteistö- ja rakennusklusterissa.

  • Teemme aktiivista vaikutustyötä Talotekniikkaliiton kautta: olemme tuoneet alan merkityksen ja roolin niin vihreässä siirtymässä kuin työllistäjänä esille mm. monissa vaikuttajatapaamisissa. Tätä työtä jatketaan toimeliaasti, Mika Hokkanen sanoo.

Viestintä keskeinen osa jäsenpalvelua

Kaikki vastaajat katsoivat liiton jäsentiedotuksen onnistuneen hyvin tai erittäin hyvin. Reilut 60 % arvioi sosiaalisen median kanavat – LinkedIn, X ja Instagram – hyviksi ja noin neljännes tyydyttäviksi. Reilut 90 % piti liiton koti- ja jäsensivuja vähintäänkin hyvinä.

  • Kyselyn tulosten mukaan viime syksynä uudistetut verkkosivumme on otettu hyvin vastaan: esimerkiksi jäsensivuja hyödynnetään huomattavasti enemmän kuin aiemmin, viestintäpäällikkö Pipsa Hiltunen iloitsee.
  • Noin puolet piti liiton saamaa medianäkyvyyttä hyvänä. Tässä meillä onkin työsarkaa jatkossa, hän jatkaa.

Katso tuloskooste

Jäsenkysely lähetettiin toukokuussa 2024 LVI-TU:n reiluun 330 jäsenyritykseen.

Back to Top