Skip to Content

Talotekniikkaliitto: Pankeista voi nyt hakea InvestEU:n kestävyystakausta energiatehokkuusremontteihin

Euroopan komissio on avannut uuden InvestEU-rahoitusohjelman, jonka kautta pankit voivat saada niin sanotun kestävyystakauksen rahoittaakseen kestäviä investointeja edullisin ehdoin.

Euroopan investointirahasto (EIR) on solminut sopimukset kahdeksan suomalaisen pankin ja rahalaitoksen kanssa, joiden tarkoituksena on tukea pk-yrityksiä ja asunto-osakeyhtiöitä. Sopimukset mahdollistavat noin miljardin euron lainarahoituksen hankkeille. InvestEU:n takauksen alkuperäisen rahoitusosuuden lisäksi Suomen hallitus on osoittanut 100 miljoonan euron lisärahoituksen Suomen lainaohjelmalle.

Mahdollisia lainoituskohteita ovat esimerkiksi kulkuneuvojen latausinfrastruktuurin rakentaminen ja yritysten sähköautohankinnat. Lainoja voidaan myöntää myös asunto-osakeyhtiöille uusiutuvan energian investointeihin, kuten maalämmön tai aurinkoenergian käyttöönottoon sekä muihin remontteihin, joilla parannetaan rakennusten energiatehokkuutta.

  • Toivon, että lainatakaus vauhdittaa investointeja kiinteistö- ja rakennusalalla, kun vaikea suhdannetilanne on hiljentänyt uudis- ja korjausrakentamista ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi tuo mukanaan uusia vaatimuksia, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen linjaa.

Kestävyystakaus mahdollistaa edullisemmat lainaehdot ja voi enimmillään kattaa 70-80 prosenttia kunkin lainan määrästä. Kestävyystakauslainoja voi nyt hakea suoraan mukana olevista suomalaispankeista, joten kannattaa tutustua lisätietoihin.

Lisätietoja

Simon Elo Yhteiskuntasuhdepäällikkö, Talotekniikkaliitto +358 50 462 7558 simon.elo@talotekniikkaliitto.fi
Back to Top