Skip to Content

YM: Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset vauhdittivat asuntotuotantoa ja kestävää liikkumista vuosina 2020–2023

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusten seurantakatsaukset vuosilta 2020–2023 ovat valmistuneet. Kaupunkiseutujen väestömäärän ennustetaan jatkavan voimakasta kasvua, joten asuntotuotannon vauhdittaminen oli yksi keskeisiä sopimusten tavoitteita. Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän ja Kuopion seuduilla kunnianhimoiset asuntotuotantotavoitteet ylitettiin. Esimerkiksi Helsingin seudulle valmistui yli 77 000 asuntoa, kun tavoite oli 66 000 asuntoa. Tampereen seudulle valmistui 21 600 asuntoa, kun tavoite oli 13 400.

Kaavoittamalla riittävästi sopimuskauden aikana kaupunkiseutujen kunnat huolehtivat myös siitä, että edellytykset asuntorakentamiselle ovat hyvät myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi Helsingin seudulla kaavoitettiin sopimuskauden aikana 5,4 miljoonaa neliökilometriä rakennusoikeutta asumiselle.

Seuduille syntyi myös merkittävä määrä valtion tukemia asuntoja. Esimerkiksi Jyväskylän seudulle valmistuneista asunnoista noin kolmannes oli valtion tukemia. Kaupunkiseuduilla kiinnitettiin huomiota myös asuntotuotannon laatuun ja monipuolisuuteen sekä asuinalueiden tasapainoiseen kehittämiseen ja eriytymisen ehkäisyyn.

Rakentaminen kohdentui entistä vahvemmin kestävän liikkumisen vyöhykkeille

MAL-sopimusten keskeisenä tavoitteena on ohjata kaavoituksella asumisen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittumista siten, että liikkumiseen liittyvät valinnat ovat kestäviä. Tämä edistää arjen sujuvuutta ja yhdyskuntarakenteen kestävyyttä. Kestävää liikkumista ovat kävely, pyöräily ja joukkoliikenne.

Sopimuskaudella asuinrakentaminen ja kaavoitus kohdistuivat kaupunkiseuduilla entistä vahvemmin keskustoihin ja kestävästi saavutettaville alueille, joilla on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Esimerkiksi Turun MAL-kaupunkiseudulla uusista asunnoista 78 prosenttia rakennettiin kestävän liikkumisen vyöhykkeille, ja Tampereen seudulla asuntotuotannosta 84 prosenttia kohdistui keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeille.

Monia kestävää liikkumista tukevia hankkeita käyntiin

Raitiotiehankkeet edistyivät suunnitellusti. Tampereen seudulla raitiotie laajeni Hatanpään suuntaan ja toisen vaiheen rakentaminen eteni kohti Lentävänniemeä. Helsingin seudulla edistyi Vantaan raitiotien sekä Vihdintien ja Viikin–Malmin pikaraitioteiden suunnittelu.  Turun seudulla eteni Turun raitiotien suunnittelu.

Sopimuskaudella toteutettiin investointeja, jotka tukevat raideliikenteen pitkäjänteistä kehittämistä. Helsingin seudulla pääradan Pasila–Riihimäki-välin ja Helsinki–Pasila-välin toimenpiteet etenivät suunnitellusti ja Espoon kaupunkiradan toteutus eteni pääosin sovitusti. Haasteena on vielä uusien lähijunavarikoiden sijainnista sopiminen. Tampereen seudulla M-junan liikennöinti lisäsi lähijunaliikennettä, ja uutta asemaverkostoa pohjustettiin seudullisin suunnitelmin. Oulun seudulla valmistui Oritkarin kolmioraide.

Lähde ja lisätietoja: ympäristöministeriö

Kuva: Turku.fi

Back to Top