Käytä osaavaa ja luotettavaa LVI-urakoitsijaa.

LVI-asennuspalvekuiden ammattilaiset osaavat työnsä ja toimivat laillisesti. Heiltä saa myös neuvoja ja ratkaisuehdotuksia.

Uudisrakentaminen

Rakennusvaiheessa rakennuksiin asennetaan lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmät. Projektin laajuus voi olla koko LVI-projektin toteutus tai erikseen putki- tai ilmanvaihto-osuus. LVI-asennusliike hoitaa urakan kokonaisuutena: se kohteen materiaalit ja asentaa järjestelmät käyttökuntoon.

Korjausrakentaminen

Olemassa oleviin kiinteistöihin tehdään eri kokoisia LVI-korjauksia. Merkittävin LVI-tekninen korjaus on putkiremontti. Siinä rakennuksen vesi- ja viemäriputket uusitaan tai korjataan. Putkistot tulevat korjausikään keskimäärin 50 vuoden iässä. Myös rakennuksen lämmitystapamuutoksia tehdään paljon. Silloin tavoitellaan energiatehokkuuden parantamista.

Tuntiveloitushinta

LVI-asennustöiden tuntiveloitushinta muodostuu muun muassa työntekijän palkasta, lomapalkasta ja muista palkallisten poissaolojen kustannuksista sekä eläke- ja sosiaaliturvamaksuista, vakuutusmaksuista ja työntekijälle
maksettavasta ateriakorvauksesta. Tuntiveloitushinnan tulee kattaa myös kiinteät kulut sekä poistot ja välittömät verot jne.

Tutustu tuntiveloitushinta-esimerkkiin (pdf)

Tutustu jäsenyrityksiimme